STROKOVNA MNENJA

Z Marijo Merljak o zdravi prehrani in hujšanjuNajveèja napaka je enostranska prehrana, po navadi visoko industrijsko predelana in osiromašena, bogata z nasièenimi mašèobami in enostavnimi sladkorji. Druga napaka, ki iz prve sledi, pa so enostranske diete, saj se tako ne moremo trajno otresti odveènih kilogramov. In ne nazadnje je tu neosvešèenost ljudi o pomenu zdrave prehrane, ki je ''pravo zdravilo'' za preventivno delovanje v korist našega zdravja ali kot pomoè pri vnovièni vzpostavitvi ravnovesja v telesu.

ALERGIJECelice v steni èrevesja temeljito in vestno nadzorujejo snovi, ki smo jih zaužili. Odloèajo kaj naj spustijo v krvni obtok in kaj naj zavržejo. Vsak zaužiti obrok je nekakšen ''delovni stres'' za imunske celice, ki so na prvi obrambni èrti naše èrevesne stene. Èe se zmanjša število imunskih celic, ali so te napaèno vodene, nastane nezaželena reakcija na doloèena živila. To imenujemo – alergija. Zato dober in uèinkovit imunski sistem ni samo obramba pred virusi in bakterijami, marveè je zelo pomemben tudi v boju proti alergijam. Naš prebavni trakt lahko razgradi hrano na osnovne sestavine, èe vse reakcije od ust do zadnjika pravilno in usklajeno potekajo. Tedaj razgrajena hrana na osnovne snovi varno prehaja prek krvnega in limfnega obtoka v celice. Èe ni tako, se aktivira imunski sistem in skuša ''vsiljivce pregnati''. Vsiljivci so virusi, bakterije, dražeèe snovi v ozraèju, ki sprožijo nastanek protiteles v organizmu, ali tudi nerazgrajena hrana, zlasti iz beljakovin. Razgrajene snovi iz hrane prodirajo v organizem prek sluznice tankega èrevesa. Èe bi tanko èrevo razgrnili, bi zavzemalo 200 kvadratnih metrov površine. Na njej se kakor na bojnem polju sreèujejo bakterije, razkrajajoèa se hrana, virusi, glivice in druge škodljive snovi. Dober imunski sistem na tem bojnem polju izloèi škodljive snovi in jim onemogoèi pot v krvni obtok. Slab ali neuèinkovit imunski sistem tega ne zmore in v krvni obtok uidejo tudi škodljive snovi.

Veš kaj ješ? Pa veš kaj pijete???Preverite lahko prehranski profil pijaè in hranil in se prepriaète v hranilne vrednosti.

Vitamini in prehranska dopolnila – Kaj potrebujete in komu lahko zaupate?Vitamini in prehranska dopolnila – Kaj potrebujete in komu lahko zaupate?

Brez energije? Utrujeni?GNLD jev izjemni žitni koncentrat je na tržišèu že od l.1958, èeprav njegove dobre lastnosti vedno bolj prhajajo do izraza, saj naèin prehrane vedno bolj vpliva na poèutje ljudi. Preizkusite ga! Garantiramo vam, da boste energijo zaèutili že po 10 dneh!

HUJŠANJE BREZ LAKOTE, S TRAJNIM USPEHOMDnevno se sreèujemo z vprašanji kako deluje Zdrav program za hujšanje, ki nadzoruje glikemièno reakcijo. Èe namreè raven sladkorja v krvi po obrokih ne niha, lažje in hitreje izgubljamo težo. Poleg tega lahko jemo vse, nikoli nismo laèni, hujšamo pa celo ponoèi medtem ko spimo. Zavedati se moramo le, da MORAMO zaèeti jesti bolj zdravo hrano, ter izboljšati naše prehranjevalne navade.

Marija Merljak: Èe je nekdo debel, mu reèem nehaj hujšati!“Danes nisi strokovnjak, èe s strokovnimi besedami dokazuješ, koliko si pameten, ampak èe se trudiš zelo zapletene stvari povedati preprosto,” poudarja svoj pogled na strokovno udejstvovanje Marija Merljak, univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije.

Kako shujšati brez lakoteShujševalna dieta, pri kateri vam ni treba skrbeti, èe mu vse se morate odreèi. Kako shujšati? Razne diete, pa še vedno debelost in celulit? Vse to je preteklost. Napitek za hujšanje NeoLife, ki vsebuje vseh 22 aminokislin in in kar 5,07 g VLAKNIN, ter ZELIŠÈA v èaju NeoLife omogoèajo hujšanje hkrati oblikovanje telesa!

Prikazujem 41 do 48 od 50 (7 strani)