STROKOVNA MNENJA

Pomen zdrave prehrane in rednega odvajanja blataNeuèinkovito izloèanje odpadkov iz telesa po­vzroèa moèno vrenje in gnitje v de­belem èrevesu in èe to prezremo in nièesar ne ukrenemo, lahko to, kar se pogosto tudi dogaja, povzroèi hude zdravstvene težave in celo smrt, saj veèina ljudi še vedno ni pripravljena na spremembo.

REFLEKSOTERAPIJA - REFLEKSNA MASAŽA STOPALRefleksoterapija je terapevtska metoda, ki s pritiskanjem na posamezne cone stopala ali dlani sprosti in harmonizira celotno telo in tako ugodno vpliva na èlovekovo zdravje in poèutje.

Smrtonosni farmacevtsko-prehrambeni paktNe obstaja niti eno farmacevtsko zdravilo, ki bi pozdravilo bolezen. To je dokazano dejstvo, ki ga je priznala tudi farmacevtska industrija. Vsa zdravila zgolj potiskajo simptome bolezni, in kar je najbolj pomembno, povzroèajo nove bolezni, èesar se mnogi ljudje sploh ne zavedajo.

Železo v prehraniŽelezo je pomembna sestavina aktivnih spojin, k v našem telesu prenašajo kisik in elektrone (npr. hemoglobin v rdeèih krvnih telescih, mioglobin v mišicah, encimi, vitamini,...). Velik pomen ima tudi v fazi razvoja organizma, saj pomembno vpliva na nekatere kljuène funkcije naših možganov.

Zdravstvene trditve na živilih – drži le vsaka peta"Poveèuje koncentracijo in vzdržljivost", "za ljudi s povišanim holesterolom", "upoèasni staranje", "poveèana energija", "izboljšuje delovanje sklepov", so nekatere splošne zdravstvene trditve, ki jih lahko preberemo na razliènih živilih in po oceni Agencije za varno hrano EFSA niso znanstveno utemeljene. Trditve so torej zavajajoèe, ker uèinek živila na zdravje ni takšen, kot potrošniki prièakujejo na podlagi zapisanega. Potrošniške organizacije nestrpno èakamo, da bo Evropska komisija javno objavila celoten seznam zdravstvenih trditev na živilih, ki jih bo potrdila EFSA in bodo tako registrirane, saj bomo šele potem lahko ugotovili, kako in v kolikšni meri nas je industrija (in tudi trgovina) zavajala (oziroma nas zavaja).

Certifikat o genski nespremenjenosti GNLD izdelkovCertifikat o genski nespremenjenosti!

POTREBUJETE SLUŽBO ALI LE DODATNI ZASLUŽEK?Pridružite se nam, si sami organizirajte delovni èas in delovni plan. Bodite toliko uspešni kolikor si želite. Brez šefov, napornega delovnega èasa in pritiska na delovnem mestu!

Za DAN ŽENA vam poklanjamo kar 10% popust pri spletnem naroèilu!Ob dnevu žena, vam podarjamo kar 10% popusta pri nakupu v spletni trgovini Zdravo z naravo! Obdarite svojo punco, zaroèenko, ženo, mamo, tašèo ali prijateljico! Ob naroèilu odtipkajte kodo:MAREC

Prikazujem 33 do 40 od 50 (7 strani)