Ne - zdrav visok krvni tlak - kronièna bolezen sodobnega èasa, ki dosega razsežnosti globalne epidemije

Po podatkih svetovnega združenja za hipertenzijo ima povišan krvni tlak že vsak 4-ti odrasel èlovek na svetu oz. 1,8 milijarde ljudi. S povišanim krvnim tlakom se sooèa že skoraj polovica odraslih Slovencev, opozarjajo v UKC Ljubljana. To lahko prepreèimo z zdravo prehrano in zdravim življenjskim slogom.


Bolezen nima simptomov, zato se veèina ljudi sploh ne zaveda, da ima visok krvni tlak. Med zdravljenimi pa je kar 75 odstotkov takih, ki zaradi neupoštevanja zdravnikovih navodil in nerednega jemanja zdravil nimajo dobro urejenega krvnega tlaka. Tudi zato je zadnja leta tema svetovnega dneva hipertenzije Poznaj svoje številke - spoznaj svoj krvni tlak.


Brez zdravljenja se možnost za možgansko kap poveèa za 7 krat.

V Sloveniji možgansko kap doživi okoli 4.400 ljudi na leto, okoli 2.100 jih umre.

Še pogostejša je invalidnost.

Dolgotrajno povišan krvni tlak je tudi vzrok za okvare srca, ki se prav tako lahko konèajo usodno.

Akutni koronarni sindrom doživi okoli 5.000 bolnikov na leto, približno 700 jih umre, so navedli v Univerzitetnem kliniènem centru (UKC) Ljubljana.

Sreèno življenje je zdravo življenje in to vam nudi Zdravo z naravo

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pred torkovim svetovnim dnevom hipertenzije opominjajo na pomen zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga, s katerim lahko vplivamo na prepreèevanje pojava zvišanega krvnega tlaka. To je namreè eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za obolevnost za kroniène nenalezljive bolezni, so opozorili.


Med glavnimi krivci za nastop hipertenzije so:

-prekomerno uživanje soli

-nezadostno uživanje zelenjave, sadja in predvsem rib

-èezmerno uživnje  mesa: svinjina, govedina, perutnina

-èezmerno uživanje alkohola

-prekomerna telesna masa in debelost

-nezadostna telesna dejavnost.

Zato je zdrav življenjski slog zelo pomemben v prepreèevanju zvišanega krvnega tlaka, je poudarila predstojnica Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja na NIJZ Jožica Mauèec Zakotnik.


Bolezni srca in ožilja so še vedno vzrok za 38 odstotkov celotne umrljivosti prebivalstva.

Skrb vzbujajoèa je predvsem prezgodnja umrljivost, ki je pogosta že po 40. letu in se staranjem še stopnjuje.

Prièakovano trajanje življenja se z razvitostjo družbe sicer podaljšuje, še vedno pa zaradi neustreznega naèina življenja veliko ljudi umre prezgodaj, so opozorili na NIJZ.

Sreèno življenje je zdravo življenje in to vam nudi Zdravo z naravo.

Izpostavili so anketno ugotovljene podatke, da se pojavnost arterijske hipertenzije v zadnjem desetletju poveèuje predvsem med moškimi. Najpogostejša je arterijska hipertenzija pri najstarejših, ljudeh z najnižjo stopnjo izobrazbe oz. pri najnižjem družbenem sloju. Kot so navedli na NIJZ, prebivalci tega družbenega sloja jemljejo tudi najveè zdravil proti zvišanemu krvnemu tlaku.

VIR

 

Pomoè pri urejanju krvnega tlaka je v kombinaciji,

ki jo nudijo izdelki NeoLife,

zdravo in naravno prehransko dopolnilo 

OMEGA 3 PLUS   in   Garlic Allium Complex

 

NAROÈI  ZDAJ ...

 

 

Write a comment

Note: HTML is not translated!