Zdrava hrana za veè energije

Zdrava hrana za veè energije

Veliko ljudi se zaradi nihajoèih temperatur, stresa, obèasno tudi manj sonènih žarkov spopada z depresivnim poèutjem in pomanjkanjem energije.zdrava hrana

Prav zato tudi pogosto posegajo po raznih prigrizkih in slašèicah, ki prinesejo le kratkotrajno ugodje, saj hitro povišana vrednost sladkorja v krvi po kratkem èasu tudi hitro upade, posledièno pa ima telo še manj energije, pogosta je tudi brezvoljnost.

Teme z odveènimi kilogrami zaradi nenadzorovanih priboljškov pa tokrat raje ne naèenjamo.


Vse le ni tako sivo in pušèobno

Tudi v pomladnih dneh je mogoèe telo poživiti in mu dati nov zagon energije. In to s hrano.

Tisti, ki èutijo stalno pomanjkanje energije, utrujenost, zaspanost, navelièanost te puste sivine, bodo novo energijo, ki bo hitro uèinkovala, dobili iz ogljikovih hidratov in beljakovin.

Pomembno je le, da se telesu zagotovijo polne glikogenske rezerve, saj telo, ko potrebuje energijo, to išèe v shranjenih ogljikovih hidratih, ki jih po presnovi shrani kot glikogen v mišicah in jetrih.

    Sreèno življenje je zdravo življenje in to vam nudi GNLD

Ogljikovi hidrati so najboljši vir hitro dostopne energije

Kljuèna razlika pa je, ali posežete po energijsko praznih priboljških, na primer èokoladicah, rogljièkih, torticah, piškotih, gaziranih napitkih ipd., ali pa raje po kakovostnih ogljikovih hidratih, kot so zeleno listnata zelenjava, polnovredna žita, sokovi s 100-odstotnim deležem sadja, sušeno in sveže sadje ipd.

Tudi ti bodo telesu zagotovili hitro dostopno energijo, vendar bo ta dolgotrajnejša, poleg tega so kakovostni ogljikovi hidrati tudi prijaznejši z vidika pridobivanja èezmerne telesne teže.

Po nizkoenergijskih priboljških telo dobi veliko enostavnih sladkorjev in mašèob, pri kakovostnih ogljikovih hidratih pa ni tako moènega nihanja vrednosti krvnega sladkorja, energija se sprošèa poèasneje in dlje èasa, zato tudi ni moènih nihanj v razpoloženju.

Za dolgotrajnejšo energijo telesu tako uživajte živila, ki skupaj tvorijo uravnoteženo prehrano, torej nekaj ogljikovih hidratov, nekaj beljakovin in malo mašèob.


Energija na poti

Èe nimate èasa za pravi obrok ali vas je huda lakota ujela na poti, je najbolje pojesti sadje ali popiti pravi èaj. Sadje ali pravi èaj je boljša izbira kot razni sadni napitki, posebno še gazirani.

Poleg tega, da boste s sadjem pomirili prvo lakoto, boste zaužili tudi vlaknine, ki jih telo nujno potrebuje za dobro presnovo, ter vitamine in minerale, ki so nujni za dober imunski sistem.

   Sreèno življenje je zdravo življenje in to vam nudi GNLD

V èem je skrivnost uravnotežene prehrane?

V tem, da telo razlièna živila presnavlja v razliènem èasu, nekatera presnavlja dlje èasa in zato telesu zagotavljajo dolgotrajno energijo.

Èe pojeste slašèico, zaužijete veliko sladkorja, bele moke in mašèob, vsa ta živila pa niso energijsko bogata in telesu ne zagotavljajo veliko energije.

Èe pa poleg zgoraj omenjenih kakovostnih ogljikovih hidratov uživate še orešèke, semena, polnovredne testenine in kruh ter pusto meso, bo telo naj­prej presnovilo ogljikove hidrate, saj se ti zaènejo presnavljati že v ustih.

Presnova beljakovin se zaène v želodcu, presnova mašèob pa v èrevesju. Prav zato kombinacija živil iz teh treh glavnih skupin daje dolgotrajno energijo.

Prav dober imunski sistem in sposobnost telesa, da se dobro upira vroèini, visokim temperaturam in vlagi, raznovrstnim virusom idr. pa so razlogi, zakaj je koristno telo razvajati s kakovostno hrano, zdravo mero vadbe in gibanja na svežem zraku.

Tako je mogoèe zelo preprosto in uèinkovito prekiniti zaèarani krog sivine in pušèobnosti.                     VIR

                                                                                                            

Kakovost ki deluje,

ko vam primanjkuje energije ...


Sreèno življenje je zdravo življenje in to vam nudi GNLD

Write a comment

Note: HTML is not translated!